Вдячність Херсонського машинобудівного заводу

Херсонський машинобудівний завод висловив вдячність підприємству групи компаній — ТОВ «Комплексні системи безпеки 2005″ за якісне надання охоронних послуг на підприємстві.
hmz_podyaka.

Певні подробиці щодо професій «охоронник» та «охоронець»

114. ОХОРОНЕЦЬ
 
Завдання та обов’язки. Забезпечує безпеку й недоторканість особи, якій на договірній основі надаються послуги охорони. Супроводжує особу під час її пересування за маршрутами і в разі потреби застосовує, згідно із чинним законодавством України, право на вжиття заходів щодо запобігання або перешкоджання злочинові, на захист життя і здоров’я особи, яку охороняє, від протиправних посягань. Підтримує візуальний контакт з особою, яку охороняє, оцінює оперативну обстановку і з виникненням загрози, застосовуючи професійні способи й засоби, захищає її та. негайно евакуює з небезпечної зони. Створює умови для затримання тих осіб, що посягають на права, гідність, безпеку, життя та здоров’я особи, яку охороняє. Вживає заходів щодо захисту особи, яку охороняє, від нападу шляхом застосування вогнепальної зброї; спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, з використанням допоміжних знарядь та фізичної сили відповідно до чинного законодавства України. Використовує охоронно-технічні засоби, які пройшли сертифікацію на право застосування в Україні. Застосовує психологічні прийоми з метою розв’язання складних ситуацій під час запобігання або припинення протиправних посягань. У разі заподіяння шкоди здоров’ю особи, яку охороняє, надає їй першу медичну допомогу, забезпечує перевезення до медичного закладу. У разі заподіяння шкоди здоров’ю правопорушника, дотримуючись заходів особистої безпеки, надає йому першу медичну допомогу. У разі смерті правопорушника після застосування активного захисту або оборони повідомляє про це територіальний орган внутрішніх справ і забезпечує недоторканість місця події до прибуття представників правоохоронних органів.
Повинен знати: чинне законодавство, стандарти, накази, розпорядження, інструкції та іншу організаційно-розпорядчу документацію з охоронної діяльності; основи кримінального та адміністративного законодавства; порядок застосування та використання вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, охоронно-технічних засобів забезпечення безпеки; індивідуально-психологічні риси та особливості поведінки особи, яку охороняє; основи службової поведінки, етикету; тактико-технічні характеристики та правила використання спеціальних засобів охорони, зв’язку, сповіщення, попередження про небезпеку; правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки; порядок надання першої медичної допомоги; місця розташування правоохоронних органів, порядок та способи встановлення з ними зв’язку.
 
Кваліфікаційні вимоги.
 
Охоронець. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка у навчальному закладі відповідного профілю. Спеціальна підготовка стосовно технічного та інших організаційних особливостей охорони особи за договором (угодою). Без вимог до стажу роботи.
 
Старший охоронець. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією охоронця — не менше 2 років.
 
115. ОХОРОННИК
 
Завдання та обов’язки. Охороняє стаціонарний об’єкт, а також вантажі, що перевозяться різними транспортними засобами. Здійснює візуальний контроль або контроль з використанням спеціального обладнання за об’єктом, що охороняється. Під час охорони стаціонарних об’єктів із встановленим пропускним режимом пропускає працівників, відвідувачів, автомобільний та інші види транспорту і випускає їх із території об’єкта в установленому порядку і за зразками документів, затверджених власником об’єкта або уповноваженим ним органом. Звіряє дані супровідних документів із фактичною наявністю вантажів, перевіряє належність поданих для перевірки документів особі пред’явника. Приймає та здає вантажі з відповідними документами. Повідомляє старшого наряду з охорони, а під час виконання охоронних функцій в індивідуальному порядку — представника власника об’єкта або уповноваженого ним органу про неприбуття вантажів у встановлені терміни. Разом зі змінним охоронником та старшим наряду охорони перевіряє цілісність об’єкта, що охороняється, наявність замків та інших замикальних пристроїв, цілісність конструктивних елементів об’єкта, приміщень, місць зберігання транспортних засобів, що охороняються, наявність пломб і відбитків печаток у місцях, які визначено для опломбування, зберігання на стаціонарному об’єкті або під час перевезення матеріальних, історичних, культурних та інших цінностей. У разі виявлення факту невідповідності до вимог, що не дозволяє прийняти об’єкт під охорону або виконувати інші функції з охорони, повідомляє про це безпосередньому керівникові, у підпорядкуванні якого перебуває, та представника і власника об’єкта або уповноваженого ним органу. У разі виявлення пошкоджень та зіпсованості конструктивних елементів об’єкта, що охороняється, місць зберігання матеріальних та інших цінностей, пакування вантажів для їх перевезення, відсутності пломб і відбитків печаток на них невідкладно сповіщає про це представника власника або уповноваженого ним органу, старшого наряду охорони об’єкта або повідомляє про подію в територіальні органи внутрішніх справ. Приймає та здає об’єкт або вантажі, що перевозяться, із записом про це в журналі приймання-здавання об’єкта під охорону. Візуально та з використанням спеціального обладнання контролює периметр огорожі, правильність застосування комплексу організаційно-технічних заходів захисту місць зберігання та перевезення матеріальних та інших цінностей. Періодично контролює справність охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв’язку, інших засобів охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення тощо. Забезпечує зберігання вогнепальної зброї, інвентарного майна поста охорони. У разі прямого нападу на об’єкт, що охороняється, з метою розкрадання, пограбування матеріальних та інших цінностей, безпосередньої загрози життю та здоров’ю охоронника об’єкта, інших працівників та осіб, які перебувають на території об’єкта, що охороняється, протиправних дій проти персоналу охорони під час виконання покладених на нього завдань та обов’язків застосовує проти порушників заходи необхідної оборони відповідно до чинного законодавства України. Вживає заходів щодо відбиття нападу шляхом застосування службового собаки, вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони з використанням допоміжних знарядь та фізичної сили. У разі заподіяння шкоди здоров’ю правопорушника, дотримуючись заходів особистої безпеки, надає йому першу медичну допомогу. У випадку смерті правопорушника під час застосування заходів оборони повідомляє про це органи внутрішніх справ і забезпечує недоторканність місця події до прибуття представників правоохоронних органів. Доглядає і стежить за станом здоров’я собаки, регулярно дресирує його, вдосконалює робочі якості. За особливими умовами договору веде реєстрацію показань приладів екологічної та локальної пожежної безпеки, наглядає за устаткуванням, яке встановлено на об’єкті, що охороняється, додержуючись чинних норм з охорони праці. У разі виявлення порушень норм терміново повідомляє про це представника власника об’єкта або уповноваженого ним органу. Сприяє правоохоронним органам під час виконання покладених на них завдань та обов’язків за місцем виконання своїх охоронних функцій.
Повинен знати: чинне законодавство, стандарти, накази, розпорядження, інструкції та іншу організаційно-розпорядчу документацію з охоронної діяльності; організаційні вимоги до охорони об’єктів і роботи контрольно-пропускних пунктів; службові інструкції, що встановлюють порядок охорони об’єкта, доступу та допуску осіб до матеріальних та інших цінностей; тактико-технічні характеристики та правила використання охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв’язку, інших засобів охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення, повідомлення та сповіщення, територію об’єкта, особливості периметрової огорожі та інші типи подібного захисту об’єкта, що охороняється; систему попереджувальних знаків і перепон, маршрути руху вантажів, що охороняються, місця зупинок транспорту, способи і засоби забезпечення охорони матеріальних та інших цінностей і вантажів під час зупинок, завантаження та розвантаження, службові телефони, спеціальні знаки на перепустках та документації, зразки підписів та особисто службових і посадових осіб, які відповідають за охорону об’єкта, представників власника або уповноваженого ним органу; порядок дресирування та тренування службового собаки, застосування службового собаки, використання та застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони; порядок адміністративного затримання, особистого огляду, огляд речей і вилучення речей та документів, оформлення матеріалів на осіб, що скоїли адміністративні правопорушення; правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки, порядок надання першої медичної допомоги; місця розташування правоохоронних органів, сусідніх нарядів охорони, порядок та способи встановлення зв’язку з ними.
 
Кваліфікаційні вимоги.
 
1-й розряд
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. Або стаж роботи за професією (службовою діяльністю), пов’язаною із захистом громадського порядку, боротьбою зі злочинністю, охороною об’єктів та майна, — не менше 1 року.
Охорона об’єктів з низьким ступенем ризику*.
2-й розряд
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією охоронника 1 розряду — не менше 1 року. Або стаж роботи за професією (службовою діяльністю), пов’язаною із захистом громадського порядку, боротьбою зі злочинністю, охороною об’єктів та майна, — не менше 2 років.
Охорона об’єктів із середнім ступенем ризику*.
3-й розряд**
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією охоронника 2 розряду — не менше 1 року. Або стаж роботи за професією (службовою діяльністю), пов’язаною із захистом громадського порядку, боротьбою зі злочинністю, охороною об’єктів та майна, — не менше 3 років.
Охорона об’єктів з високим ступенем ризику*.
4-й розряд**
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією охоронника 3 розряду — не менше 1 року. Або стаж роботи за професією (службовою діяльністю), пов’язаною із захистом громадського порядку, боротьбою зі злочинністю, охороною об’єктів та майна, — не менше 4 років.
Примітка.
____________
* Класифікація об’єктів за низьким, середнім і високим ступенем ризику визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 N 565 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)».
** У випадках, передбачених законодавством, має право на використання пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, або вогнепальної зброї.

Джерело

Затверджено перелік спецзасобів для персоналу охорони

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України

від 11 лютого 2013 р. № 97

 
ПЕРЕЛІК
спеціальних засобів, придбання, зберігання та використання яких здійснюється суб’єктами охоронної діяльності
 
  • бронежилети
  • захисні каски
  • газові балончики з аерозолями сльозоточивої та дратівної дії
  • газові пістолети і револьвери та патрони до них калібру 6, 8 і 9 міліметрів, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії
  • гумові кийки
  • наручники пластикові (текстильні) одноразового використання
  • електрошокові пристрої*
  • пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони*
*Виключно суб’єктами охоронної діяльності, які здійснюють охорону особливо важливих об’єктів права державної власності або надають охоронні послуги із залученням власного транспорту реагування та використанням пунктів централізованого спостереження.

Джерело

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про охоронну діяльність»

Законодавчий акт визначає організаційно-правові принципи здійснення господарської діяльності в сфері надання послуг з охорони власності та громадян.

Закон спрямований на створення умов для:

захисту майна, забезпечення прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та фізичних осіб;

забезпечення державного контролю за здійсненням заходів з охорони майна та фізичних осіб;

розвитку та вдосконалення сфери надання послуг з охорони власності та громадян.

Закон регулює відносини суб’єктів господарювання під час організації та здійснення ними охоронної діяльності.

Дія закону поширюється на правовідносини правоохоронних органів та військових формувань в процесі надання ними послуг з охорони власності та громадян в частині, що не регулюється законодавчими актами, регламентуючими їх діяльність.

Законодавчий акт передбачає державне регулювання у сфері охоронної діяльності. Згідно із законом, «органами державного регулювання у сфері охоронної діяльності є Кабінет Міністрів України, а також центральний орган виконавчої влади у сфері охоронної діяльності».

Законом також передбачено ліцензування охоронної діяльності, яке здійснюється у порядку, визначеному Законом «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

У разі анулювання ліцензії суб’єкта охоронної діяльності видача нової ліцензії йому та створеним ним або його засновником (засновниками) новим суб’єктам господарювання допускається не раніше ніж через рікз дня анулювання ліцензії.

Законодавчий акт визначає застосування в охоронній діяльності заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та використання службових собак, взаємодію суб’єктів охоронної діяльності з правоохоронними органами та громадськістю тощо.

Відповідний законопроект зареєстровано за № 4824